Spelutveckling, Högskolan i Skövde

HIS_SE_RUBIN

 

Spelutvecklingsprogrammen på Högskolan i Skövde har sammanlagt runt 500 studenter fördelade på fem olika program: design, game writing, grafik, programmering och ljud/musik. Universitetet samarbetar med en inkubator som är specialiserad på att hjälpa nya spelföretag att starta och växa.

Initiativet “Donna”DONNA_ webbhuvud 201409

Inspirerade av Supermarit (2006-2009) grundade vi 2011 DONNA på utbildningarna i dataspelsutveckling vid Högskolan i Skövde, med målet att inspirera fler kvinnor att bli spelutvecklare.

DONNA är för närvarande organiserad i tre undergrupper: En styrgrupp, DONNAstudent och DONNA NETWORK.

DONNA styrgrupp

DONNAs ambition är att sätta frågan om jämställdhet och mångfald i spelcommunityt på den politiska agendan. År 2013 deltog vi i paneldiskussionen “Creating Equal Cultures” på Gotland Game Conference, där vi diskuterade jämställdhet och sexism i spelbranschen och hur dessa frågor hanteras på spelutbildningarna. DONNA deltog också aktivt i seminariet “Tillväxtraket och exportsuccé – hur accelererar svensk dataspelsindustri?” under Almedalsveckan 2014. Vårt arbete har bland annat rönt uppmärksamhet  från jämställdhetsminister Maria Arnholt, som besökte DONNA i Skövde för att prata om hur vi arbetar med jämställdhet inom våra utbildningar.

Vi har vidare arrangerat workshops för lärarkåren på spelutvecklingsprogrammen i Skövde för att öka deras kompetens i jämställdhet och normkritiskt tänkande. Målet med detta är att normkritik och jämställdhet ska vara en integrerad del av de kurser studenterna läser.

År 2012 emottog vi  Anna Lind-kommittén i Skövdes pris för vårt arbete med jämställdhet i spelbranschen.

DONNAstudent

DONNA hälsar alla spelstudenter välkomna att bli medlemmar i DONNAstudent. DONNAstudent har två huvudsakliga ansvarsområden: Att sprida DONNA bland sina medstudenter och att hålla workshops med gymnasieelever för att rekrytera fler kvinnliga studenter till våra utbildningar. DONNAstudent representerar också DONNA på spelmässor, konferenser och andra evenemang.

DONNA NETWORK

Vi har en grupp på LinkedIn för kvinnor med anknytning till spelbranschen. Syftet med gruppen är att ge kvinnliga spelstudenter förebilder och att skapa kontakter mellan studenter och andra kvinnor i branschen.

Samarbeten

DONNA har samarbetat med Doris Film för att skapa ett spel för barn som är fritt från stereotyper:  Alex och Museets Mysterium. Spelet utvecklades av en grupp studenter där 80 % var kvinnor och har presenterats på flera konferenser. Våra erfarenheter av att arbeta på det här sättet och samarbetet med Doris film har också diskuterats på till exempel Nordic Gender Media Forum i Finland och Norge och på Nordiskt Forum i Malmö (världens största konferens om jämställdhet, 2014).

Mer info

Facebook: www.facebook.com/donnanetworks
Hemsida: www.his.se/donna
Samarbete med Doris Film: www.dorisfilm.se/dataspel

Kontakt

Jenny Brusk, jenny.brusk@his.se