Fatshark

Fatshark is an independent Swedish game development studio. The company has been involved as a subcontractor on several AAA titles on all major platforms and has also self-published several titles for mobile, PC, Mac and consoles. The tightly knit team is comprised of approximately 50 experienced and skilled developers.

Fatsharks JämIS

* Bildades hösten 2012.

* Intern intressegrupp som främst vill förändra Fatsharks spel och skapa en medvetenhet på företaget om vikten av värderingsfrågor. Har främst börjat frågan om jämställdhet och representation i våra spel ur ett manligt/kvinnligt perspektiv. Men vi vill även driva andra frågor i förlängningen såsom arbete mot rasism, representation av olika åldersgrupper och kroppstyper och sexuell läggning.

* Eftersom alla vi pratat med på Fatshark håller med om att det är viktiga frågor, har vår mest framgångsrika strategi varit att komma in så tidigt som möjligt i processen och t.ex. ge feedback på karaktärsdesign/koncept innan karaktärerna börjat skapas.

* Enligt vår erfarenhet så kommer mycket av de stereotypa spelvärldarna och karaktärerna ur slentrian och omedvetenhet snarare än medvetna beslut. Vi vill först och främst verka för att alla beslut som tas om t.ex. en karaktärs kön tas medvetet och med en balans i åtanke, inte nödvändigtvis att det är exakt 50% kvinnliga karaktärer och 50% manliga.

More info

www.fatshark.se

Kontakt

Karl Werf, Lead Programmer
Fatshark AB